• İhsaniye Mah. 44.Sk. No: 4 Bandırma / Balıkesir

Bölgede Tek

İlk Yardım Eğitimi

Ortak Sağlık

Güvenlik Birimi

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

OSGB

Yasal mevzuata göre çok tehlikeli, tehlikeli, 50’nin üzerinde az tehlikeli işletmeler bünyesinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı; Çok tehlikeli işletmeler (10’nun üzerinde çalışanı olan) ise diğer sağlık personeli bulundurmak zorundadır.

Osgb’ler iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen birimlerdir.

Yine yasal mevzuatlara göre işveren iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını Osgb’lerden hizmet alarak yerine getirebilir.

İş yerinizin ihtiyacı olan iş sağlığı güvenliği hizmetleri için
bizi arayabilirsiniz.

1.Hizmetlerimiz

1.1 İş Güvenliği

 • İş güvenliği uzman hizmetleri
 • Risk Değerlendirmesi
 • Acil Durum Eylem Planı Oluşturulması
 • İşyerinde Ortam Gözetimi ve Denetimi
 • İşverene İş Güvenliği Konusunda Rehberlik
 • İş Güvenliği Eğitimleri
 • İsg Kurul Çalışmalarına Katılmak
 • Alt İşveren Denetimi Yapmak ve İşverene Sunmak
 • Periyodik Kontrolleri Takip Etmek

 

1.2 İş Sağlığı

 • İşyeri Hekimi Hizmetleri
 • İşe Giriş ve Periyodik Sağlık Muayeneleri
 • Ortam Gözetimi
 • Sağlık Risklerini Tespit Etme ve Gerekli Önlemleri Aldırma
 • İş Sağlığı Eğitimleri
 • Rehberlik ve Danışmanlık
 • Hijyen Denetimi, Toplu Korunma Yöntemleri
 • Basit Tıbbi Tetkik ve Laboratuvar Hizmetleri

 

1.3 Yüksekte Çalışma Eğitimi

Yapı İşlerinde İş Sağlığı veGüvenliği Yönetmeliğine göre yüksekte çalışanların yüksekte çalışma eğitimi alması zorunludur. Yüksekte çalışma eğitimi Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitmeni tarafından verilip belgelendirilmektedir.

 

1.4 Patlamadan Korunma Dökümanı

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerlerinde patlayıcıdan korunma dökümanı hazırlanmak zorundadır. Bu döküman Patlamadan Korunma Dökümanı Eğitimine katılmış personelimiz tarafından hazırlanmaktadır.

Parlayıcı patlayıcı madde ihtiva eden ortamlar da tehlikeli bölge tanımlaması ve patlamadan korunma dökümanının hazırlanması işyerinin yükümlülüğündedir. 20.06.2012 tarih 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında patlamadan koruma dökümanı bulunmayan kuruluşlara faaliyet durdurma ve idari para cezaları uygulanabilmektedir.

Patlamadan Korunma Dökümanı;

 • Lpg ve diğer petrol ürünleri üretim, dolum ve dağıtım tesisleri
 • Maden ocakları
 • Kimyasal madde ve/veya depolayan yerler
 • Kimyevi tahlil laboratuvarları
 • Boya ve tiner imalathaneleri
 • Un şeker nişasta fabrikaları
 • Elektrikli cihaz ve teçhizat imalathaneleri
 • Boya işlemi yapılan/boyahane içeren işletmeler
 • Ham deri imalathaneleri
 • Akü imalathanelerinin bazı bölümleri
 • Margarin, zeytinyağı ve diğer yağ imalathaneleri
 • Kağıt fabrikaları
 • Alüminyum ağaç tozu ortaya çıkaran işletmeler vb.

İşyerlerinde patlayıcıdan korunma dökümanı hazırlanması zorundadır.

 

1.5 Yangın Eğitimi

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında işletmelerin yangın güvenliği ekiplerini oluşturarak yangın eğitimi ve uygulamalı yangın tatbikatını sene de en az 1 kez yapılacağı zorunlu kılınmıştır. Bu çerçeve de 1. Seviye de Yangın Eğitici Eğitmenimiz tarafından yangın eğitimi ve uygulamalı yangın tatbikatları yapılmaktadır.

 

1.6 Basit Tıbbi ve Laboratuvar Tetkikleri

Yasal mevzuat gereğinc e OSGB’ler de tabip bulunması ve tetkiki isteyen tabibin sorumluluğunda olmak kaydı ile sadece işyeri hekimliği sorumluluğunu yüklenmiş oldukları kişilerin basit Tıbbi ve laboratuvar tetkiklerinin yapılabileceği ifade edilmektedir. Bu kapsamda OSGB’miz de hizmet verdiğimiz işyerleri için basit tıbbi ve laboratuvar tetkikleri yapılmaktadır.

 

1.7 Röntgen

Yasal mevzuat gereğinc e OSGB’ler de tabip bulunması ve tetkiki isteyen tabibin sorumluluğunda olmak kaydı ile sadece işyeri hekimliği sorumluluğunu yüklenmiş oldukları kişilerin basit radyolojik tetkiklerin yapılabileceği ifade edilmektedir. Bu kapsamda OSGB’miz de hizmet verdiğimiz işyerleri için basit radyolojik tetkikler yapılmaktadır.

2. Hizmet Bölgemiz

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) hizmet bölgemiz; Balıkesir, Kütahya, İzmir, Manisa, Çanakkale ve Bursa’dır.

Top